Rognkjeks klar for bruk i laksemerder

Vaksinert rognkjeks klar til utsett.
Døgngrader fra 300-500+

Leveringssted:
Leveres med brønnbåt, forsikret frem til levert i not.

Leveringsbetingelser:
Mengde, størrelse, leveringstidspunkt og pris kontraktfestes.

Yngel til påvekst

* Ved tilgjengelighet

Leveringstidspunkt:
Produktet kan leveres hele året.

Leveringsbetingelser:
Mengde, størrelse, leveringstidspunkt og pris avtales med kunden i hvert enkelt tilfelle.

Rognkjeks til påvekst

* Ved tilgjengelighet

Størrelse, vaksinert/uvaksinert avtales.